Objecte:

La finalitat d'aquests ajuts és impulsar l'Economia Social a través d’uns programes específics que tenen per objecte la generació d'ocupació, la consolidació d'empreses, la digitalització, la promoció del teixit productiu de l'Economia Social, així com la transició sostenible en aquest àmbit.

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 6 del Component 23 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a les “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu” i en el PERTE d'Economia Social i de les Cures.

Beneficiaris:
  • Entitats representatives de cooperatives, societats laborals, empreses d'inserció i de qualsevol altra entitat de l'Economia Social.
  • Entitats de l'Economia Social que facin actuacions en l'àmbit nacional.
  • Agrupacions d'entitats. Podran formar part d'aquestes agrupacions les entitats mencionades anteriorment, universitats, centres de recerca i administracions de les Comunitats Autònomes, les entitats que integren l’Administració Local i el sector públic institucional.

Aquests ajuts s'adrecen a projectes d'àmbit nacional, és a dir, que es desenvolupin com a mínim a dues comunitats autònomes.

Projectes subvencionables:

Projectes innovadors que impulsin l’Economia Social, a través d’un dels programes següents:

  • Programa 1: TRANSFORMA_ES. Projectes de generació i manteniment de l'ocupació d'empreses viables que estiguin travessant dificultats o sense relleu generacional actual o previsible, mitjançant la conversió en fórmules empresarials de l'Economia Social gestionades pels seus treballadors i treballadores.
  • Programa 2: INICIATIVA_ESProjectes de creació i consolidació d'entitats de l'Economia Social amb caràcter innovador, incidint en el relleu generacional i en l'emprenedoria juvenil.
  • Programa 3: IMPULSA-TECProjectes transformadors de suport a la modernització tecnològica de les empreses de l'Economia Social mitjançant la creació de plataformes digitals, l'automatització de processos i l'ús d'eines tecnològiques per millorar el benestar de la ciutadania, especialment a les zones rurals.
  • Programa 4: ALIANCES_ESProjectes de promoció de xarxes de cooperatives, societats laborals i altres fórmules d'Economia Social acompanyada de mesures per oferir nous serveis integrals a la societat.
  • Programa 5: SOSTENIBLE_ESProjectes d’impuls de les transicions sostenibles i inclusives d’empreses de l’Economia Social i de col·lectius en situació de vulnerabilitat.
Quantia de la subvenció:

La intensitat de l’ajut que es concedeixi serà d’un màxim del 50% dels costos subvencionables del projecte finançat en el cas de les PIMEs i del 15% en el cas de les grans empreses.

Els ajuts a grans empreses estaran condicionats a la seva col·laboració efectiva amb PIMEs, sempre i quan les PIMEs amb les que col·laborin assumeixin un mínim del 30% del total dels costos subvencionables.

En tot cas, l'import de la subvenció atorgada per a cada projecte no podrà ser inferior a 10.000 € ni superior a 3.500.000 €. D'altra banda, una mateixa entitat podrà rebre com a màxim 7.500.000 € pels diversos projectes presentats en aquesta convocatòria.  

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 80 M€.

Termini de sol·licitud:
Del 12 de gener fins al 12 de febrer de 2024.