Objecte:
Aquesta línia d'ajuts s'adreça a pimes exportadores que vulguin millorar i consolidar el seu posicionament internacional a través de l'execució d'un pla d'acció, la definició del qual comptarà amb la col·laboració d'un mentor pertanyent a una gran empresa espanyola.
 
Beneficiaris:
 • Ser PIME exportadora.
 • Disposar de producte, servei o marca pròpia.
 • Tenir una facturació superior a 10 milions d'euros. Llevat que s'hagi participat en els programes ICEX NEXT o XPANDE, cas en què el límit serà d'1 milió d'euros.
Despeses subvencionables:
 • Capacitació directiva per al personal de l'empresa de les àrees implicades a la internacionalització.
 • Consultoria avançada d'internacionalització.
 • Activitats de promoció, difusió i publicitat als mercats objecte del pla d'acció.
 • Estudis de viabilitat i assessoria jurídica per a la implantació comercial a l'exterior.
Quantia de la subvenció:
L'empresa rebrà fins a un màxim de 30.000 euros com a ajut econòmic, sobre un pressupost màxim elegible de 36.750 euros que seran distribuïts de la manera següent:
 • Bo de Mentoring per valor de 3.000 euros que serà finançat íntegrament pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). El bo només es podrà executar amb alguna de les empreses adherides al Catàleg de Mentors per a la Internacionalització, amb qui es treballarà en la definició del Pla dacció internacional.
 • Ajuts per a l'execució del Pla d'Acció Internacional fins a 27.000 euros sobre un pressupost màxim elegible de 33.750 euros, cofinançats pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) en un 80%.
Característiques:
 • Procediment de concessió: Concurrència no competitiva.
 • Ajuts subjectes al règim de minimis.
Termini de sol·licitud:
El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00h (hora peninsular) del dia 25 de gener de 2024 i finalitzarà a les 14.00h (hora peninsular) del dia 31 de març de 2024.