Gestió de subvencions i ajuts públics

Deduccions per R+D+i a l'Impost de Societats
Deduccions I Bonificacions

Deduccions per R+D+i a l’Impost de Societats

Ara és un bon moment per informar-se sobre les possibilitats d’aplicar-se deduccions per R+D+i L’Impost de Societats estableix importants deduccions ...
Préstecs en condicions preferents per projectes d'inversió i desenvolupament industrial
Inversió

Préstecs en condicions preferents per projectes d’inversió i desenvolupament industrial

OBJECTE Regular la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament dels projectes d'inversió ...