Política de privacitat

A INIGEST EMPRESARIAL, S.L. ens preocupem per la seva privacitat i la transparència. A continuació, li indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos d’acord amb l’establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable:

INIGEST EMPRESARIAL, S.L.

Finalitat:

Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Drets:

Te dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com d’altres dret, indicats a la informació addicional.

Procedència:

El propi interessat.

 

INFORMACIÓ COMPLERTA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

 1. QUI ES EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

INIGEST EMPRESARIAL, S.L.

B64051790

C/ Carrió, n.º 31, entlo 2ª, 08242 Manresa – Barcelona            

938722738

 info@inigest.com

 1. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A INIGEST EMPRESARIAL, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de fer la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

 1. QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Durant 5 anys o quan ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir o mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

 1. QUINA ES LA LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Li indiquem la base legal pel tractament de les seves dades: Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; la Llei 56/2007 de 28 de desembre de Mesures d’Impuls a la Societat de la Informació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Consentiment del interessat: REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 1. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Estan previstes cessions de dades a l'Administració Tributària, entitats financeres per al compliment legal dels serveis contractats. A les empreses del grup Cervera: CERVERA & GONFAUS, S.L. y RS96 HIBRILAB S.L.P.

Amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com l'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

 1. TRANSFERÈNCIES DE DADES A TERCERS PAÏSOS

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. QUINS SON ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona te dret a obtenir confirmació sobre si a INIGEST EMPRESARIAL, S.L. estam tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinades circumstancies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el que únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INIGEST EMPRESARIAL, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, te dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets en el que respecta a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut una resposta satisfactòria en l’exercici dels seus, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 1. COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Los dades personals que tractem a INIGEST EMPRESARIAL, S.L. provenen del propi interessat.

Las categories de dades que es tracten son:

 • Direccions postals i electròniques
 • Informació comercial
 • Dades identificatives de clients

No es tracten categories especials de dades personals (son aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o la afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).