Les bonificacions per personal investigador són un incentiu que fomenta la contractació de personal que realitzi projectes d’R+D+i a les empreses, mitjançant la bonificació del 40% en les aportacions empresarials de les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes, podent arribar a un estalvi d’entre 118 i 424 euros al mes per cada treballador considerat com a tal.

Requisits que s’han de complir per poder optar-hi:

  • Treballar únicament en tasques d’innovació tecnològica o d’R+D, podent dedicar fins a un 15% del seu temps a activitats complementàries de formació o divulgació.
  • Tenir un grup de cotització de l’1 al 4.
  • Tenir un contracte de treball indefinit, en pràctiques o d’obra i servei.

Des de setembre del 2015, les bonificacions a la seguretat social per R+D+i s’han regit per les condicions establertes al RD 475/2014. Al gener de 2023, amb la publicació del Reial decret llei 1/2023, es van establir una sèrie de canvis importants:

  • Les bonificacions es poden aplicar únicament a les noves contractacions indefinides que facin les empreses.
  • Es permet un període màxim de bonificació de 3 anys per personal investigador.
  • No hi ha la limitació del grup de cotització de l’1 al 4.
  • Hi haurà una bonificació addicional del 5% per a persones joves i una altra addicional del 5% per a dones, i es podrà arribar a una bonificació màxima de 362,5 euros al mes per treballador.

Aquests canvis entraran en vigor l’1 de setembre del 2023, per la qual cosa tot aquell personal investigador que comenci a bonificar-se prèviament a aquesta data, es regirà per les condicions de la norma, sense limitació de ser nova contractació i sense cap limitació de període màxim de bonificació.

Altres notícies